agelikifotinou

This WordPress.com site is the cat’s pajamas


Leave a comment

Λίβανος: εργαζόμενοι με σύμβαση προκαλούν επεισόδια

Anarchy press gr

341740_img650x420_img650x420_cropΟ υπουργός ενέργειας Arthur Nazarian προχθές Δευτέρα απέυθυνε έκκληση να σταματήσουν οι “εξεγέρσεις” και οι “μαχητικές δραστηριότητες” λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζόμενων στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι κινητοποιήσεις στην εταιρία Electricite du Liban έχουν προκαλέσει σημαντικές διακοπές ρεύματος.

View original post 23 more words


Leave a comment

Λοὺ Μπίτς (Lou Beach): Ἠ ἐλευθερία ποὺ φιλήσυχα περιπλανιόταν…

Πλανόδιον - Ιστορίες Μπονζάι

.

04-Beach,Lou-IEleytheriaPouFilisychaPeriplaniotan-Eikona-02

.

Λοὺ Μπὶτς (L­ou B­e­a­ch)

.

01-Htta ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ποὺ φι­λή­συ­χα πε­ρι­πλα­νι­ό­ταν, μύ­ρι­ζε τοὺς κά­δους καὶ τὰ δέν­τρα, ἔ­πι­α­νε τὶς ἱ­πτά­με­νες μπά­λες, ἕ­να ὑ­πέ­ρο­χο μπα­σταρ­δά­κι, πλη­γώ­θη­κε ἀ­πὸ τὶς σφαῖ­ρες τοῦ ἠ­λί­θιου γεί­το­νά μου, τοῦ Νό­ρις, ἑ­νὸς μο­χθη­ροῦ κα­θάρ­μα­τος ποὺ ἔ­τσι καὶ τύ­χαι­νε νὰ πέ­σει ἡ μπά­λα σου στὸν κῆ­πο του, θὰ τὴν ἔ­κο­βε στὰ δύ­ο μὲ τσε­κού­ρι. Ἡ Ἐ­λευ­θε­ρί­α τρι­γύ­ρι­ζε στὸ χω­ρά­φι τοῦ Νό­ρις κι ἐ­κεῖ­νος τὴν πυ­ρο­βό­λη­σε μὲ τὸ του­φέ­κι ποὺ χρη­σι­μο­ποι­εῖ γιὰ νὰ ρί­χνει στοὺς σκί­ου­ρους. Ἀ­ναγ­κα­στή­κα­με νὰ ἀ­κρω­τη­ρι­ά­σου­με τὸ πί­σω ἀ­ρι­στε­ρό της πό­δι, ἀλ­λὰ ἀ­κό­μα κι ὡς τρί­πο­δο σκυ­λὶ εἶ­ναι κα­λύ­τε­ρη ἀ­π’ τὸν Νό­ρις ὡς ἀρ­τι­με­λῆ, δί­πο­δο ἄν­θρω­πο.

.

Bonsai-03c-GiaIstologio-04.

Πηγή: 420 c­h­a­r­a­c­t­e­rs, H­o­u­g­h­t­on M­i­f­f­l­in H­a­r­c­o­u­rt, 2011

Λοὺ Μπίτς (L­ou B­e­a­ch) (Γκέ­τιγ­κεν, Γερ­μα­νί­α, 1947): Ἀ­με­ρι­κα­νὸς καλ­λι­τέ­χνης τοῦ κο­λὰζ καὶ πε­ζο­γρά­φος. Ὁ Μπίτς, γό­νος Πο­λω­νῶν θυ­μά­των τῶν Να­ζί, με­τα­νά­στευ­σε στὶς Η­ΠΑ μὲ τοὺς γο­νεῖς του σὲ ἡ­λι­κί­α τεσ­σά­ρων ἐ­τῶν. Ὡς νέ­ος δὲν ἀ­κο­λού­θη­σε πα­νε­πι­στη­μια­κὲς σπου­δές, ἐ­πι­λέ­γον­τας τὴ ζω­ὴ…

View original post 247 more words


Leave a comment

Αντώνης Αντωνάκος: Η Μουσική των Αγρών

Οι ελεύθερες φωνές αυτές –για σκεφθείτε το- υπήρξαν λιγοστές στη χώρα μας, που είναι μια χώρα συντηρητική, σχεδόν ισλαμική, με κατοίκους, μπορεί αξιαγάπητους ανθρώπους κατά τα άλλα, που όμως δεν θέλουν να εκτρέπονται από τις ράγες που τροχιοδρομούν κι ακολουθούν τις δομές, που έχουν σαν αφετηρία τους τα βαθειά μεσάνυχτα του χριστιανισμού από τη μια και τον εθνικισμό που εμφανίστηκε αργότερα, με την εγκαθίδρυση του εθνικού κράτους από την άλλη. Και είναι αξίες κατεστημένες που εκφράζονται με το τρίπτυχο: ΠΑΤΡΙΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Τεος Ρομβος

P1080353

Ο Αντώνης Αντωνάκος με τον Τέο Ρόμβο                                                                   φωτο: Χαρά Πελεκάνου

Ο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, κυνηγημένος, φυλακισμένος, αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι από όπου –ανάμεσα σε άλλα- παρακολουθούσε τον ελληνικό τύπο στο σύνολό του, διάβαζε τα πάντα και σχολίαζε καυστικά τη συντηρητικότητα του Έλληνα διαρκώς. Επίσης έψαχνε για ελεύθερες φωνές, ανακάλυπτε νέους ανθρώπους και αναφερόταν συχνά σ’ αυτούς, για να τους στηρίξει…
Τους έπαιρνε τηλέφωνο, μιλούσε μαζί τους, τους έκανε παρέα. Και ο Αντωνάκος υπήρξε ένας τέτοιος συνομιλητής και τηλεφωνικός φίλος του Πετρόπουλου εκείνα τα χρόνια. Ο Πετρόπουλος το 2003, χρονιά του θανάτου του, έγραφε: Στο µακρινό Αγρίνιο ζουν οι ερωτικοί ποιητές Γιάννης Υφαντής, Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου και Αντώνης Αντωνάκος, αλλά οι ηθικολόγοι της Αθήνας δεν θέλουν να τους επισηµάνουν. Στην πρόσφατη ποιητική…

View original post 445 more words


Leave a comment

Πέπε Μαέστρο (Pepe Maestro): Σκύλος

Πλανόδιον - Ιστορίες Μπονζάι

.

Maestro,Pepe-Skylos-Eikona-01

.

Πέ­πε Μα­έ­στρο (Pepe Maestro)

 .

Σκύλος

(Perro)

 .

Ο ΣΚΥΛΟΣ ΜΟΥ δὲν ξέ­ρει ὅ­τι εἶ­ναι σκύ­λος.    

       Ἡ συμ­πε­ρι­φο­ρά του εἶ­ναι σχε­δὸν ἀν­θρώ­πι­νη. Αὐ­τὸ ποὺ μὲ ἐ­νο­χλεῖ πε­ρισ­σό­τε­ρο εἶ­ναι ὅ­ταν μοῦ βά­ζει τὸ κο­λά­ρο γιὰ νὰ μὲ βγά­λει βόλ­τα.

       Πάν­τα τοῦ γαυ­γί­ζω.      

 .

 Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τα­φρα­στικὴ ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

 

Πέ­πε Μα­έ­στρο (Pepe Maestro) (Κά­διθ τῆς Ἱ­σπα­νί­ας, 1964). Ἠ­θο­ποι­ός, μα­ρι­ο­νε­τί­στας καὶ συγ­γρα­φέ­ας. Ἔ­χει γρά­ψει παι­δι­κὰ θε­α­τρι­κὰ ἔρ­γα καὶ εἶ­ναι ἱ­δρυ­τὴς τῆς Compania de Titeres Cataplof, ἡ ὁ­ποί­α πα­ρου­σιά­ζει θε­α­τρι­κὲς πα­ρα­στά­σεις μὲ μα­ρι­ο­νέ­τες. Tὸ «Perro» συμ­πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στὴν ἀν­θο­λο­γί­α 101 pulgas, Γου­α­δα­λα­χά­ρα, Palabras del Candil, 2011.

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Πε­ρισ­σό­τε­ρα βλ. «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» (Ἡ­με­ρο­μη­νί­α: 16-07-2013).

 .

View original post


Leave a comment

Τούτη η Γη είναι ιερή για εμάς! : Οι λόγοι του Σιάθ

Anarchy press gr

siath_1Ο Σιάθ υπήρξε αρχηγός-σύμβουλος της φυλής Duwamish, που ζούσε για αιώνες ελεύθερα στα εδάφη της σημερινής πολιτείας Ουάσινγκτον. Γεννήθηκε το πιθανότερον το 1780. Υπερασπίστηκε τα πνευματικά του αδέρφια τόσο με το βέλος, όσο και με την εξαιρετική του ικανότητα στον λόγο∙ λέγεται μάλιστα πως διέθετε ιδιαίτερα βροντερή φωνή και ήταν εις θέσιν να ακουστεί από εκατοντάδες μέτρα απόσταση. Αναχώρησε για τ’ αστέρια πλήρης ημερών, λίγες ημέρες πριν το θερινό ηλιοστάσιο του 1866.

Ο ανθρωπολόγος Λαρς Πέρσον έχει συμπεριλάβει στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον βιβλίο του Άκου Λευκε! ένα μέρος από τους λόγους του Σιάθ. Παρουσιάζουμε, λοιπόν, εδώ κάποια αμετάφραστα στα ελληνικά μέρη τους από τις ίδιες ομιλίες, προτείνοντας παράλληλα μια άλλη μετάφραση κάποιων ήδη μεταφρασμένων αποσπασμάτων. Πρόκειται για απαντητικές επιστολές[1] του ίδιου του Σιάθ προς τον τότε πρόεδρο των Η.Π.Α, Franklin Pierce, μεταξύ των ετών 1854-1855. Ο αρχικρατιστής επιθυμούσε ν’ «αγοράσει» την γη των Duwamish. Βεβαίως σε περίπτωση που λάμβανε αρνητική…

View original post 1,251 more words


Leave a comment

H κριτικογραφία του ποιητή Bύρωνα Λεοντάρη

To Koskino

leodaris

Aπό την «ποίηση της ήττας» στο «Kαβάφης ο έγκλειστος» δύο μικρές συλλογές που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια ως αυτόνομα βιβλία

ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΤΕΡΖΑΚΗ*

H συγκεντρωτική έκδοση των ποιητικών δοκιμίων του Bύρωνα Λεοντάρη, όσων έχουν γραφτεί από το 1971 κι εντεύθεν (εκτός από τα δύο δοκίμια για τον Kαβάφη που απαρτίζουν τον σχετικό τόμο), μας δίνει την ευκαιρία να επισκοπήσουμε το σύνολο της κριτικογραφίας του, η οποία συνοδεύει, πλαισιώνει και από πολλές πλευρές φωτίζει με ένα ερμηνευτικό φως την καθαυτό ποιητική του παραγωγή. Για λόγους πληρότητας ωστόσο, πριν συζητήσουμε το σώμα των κειμένων που περιέχει τούτη η έκδοση της Nεφέλης με τίτλο «Kείμενα για την ποίηση» (2001), θα ήταν σκόπιμο να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις δύο μικρές συλλογές που δεν έχουν περιληφθεί και οι οποίες, άλλωστε, κυκλοφορούν εδώ και χρόνια ως αυτόνομα βιβλία από τον «Eρασμο», με τους τίτλους «H ποίηση της ήττας» και «Kαβάφης ο έγκλειστος».

Eχουμε ξαναπεί πως…

View original post 839 more words