agelikifotinou

This WordPress.com site is the cat’s pajamas


Leave a comment

Μόρφωση, φασισμός, δημοκρατία και άλλες δυστοπίες.

A ruthless critique against everything existing

heidegger-crop ακόμα ένας αμόρφωτος λοιπόν…

Ένας χρόνος έκλεισε από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από φασίστες. Ένας χρόνος που έγιναν πολλά. Ο φασισμός και το δύσμοιρο αντίθετο του, ο αντιφασισμός, έγιναν πρώτο θέμα τόσο στις φυλλάδες, στα κανάλια, στην κυβερνητική ατζέντα(sic) που πλέον δεν ξέρεις ποιος είναι απέναντι σου και ποιος δίπλα σου και σε τι. Ένας χρόνος και τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε εσωτερικό πολλά άλλαξαν. Και τελικά φτάσαμε να βλέπουμε παντού φασισμούς και αντιφασισμούς και να καταλήγουμε να ζητάμε χάδια στους φασίστες και να είμαστε “όλοι μαζί”.

Κατά τη γνώμη μας αυτή η γενικευμένη χαοτική κατάσταση με τους αντιφασισμούς και φασισμούς προέρχεται από μια αποτυχημένη ανάγνωση του ιστορικού περιεχομένου του φασισμού.

Φασισμός και δημοκρατία: μια σχέση αγάπης.

Ο φασισμός δεν είδος αμορφωσιάς, δεν είναι αντιπαραθετική μορφή στη δημοκρατία, δεν είναι έλλειμμα δημοκρατίας δεν είναι κάτι άλλο εκτός καπιταλισμού. Ο φασισμός είναι πολιτική διαδικασία. Για την ακρίβεια είναι…

View original post 1,990 more words


Leave a comment

Θόδωρος Γρηγοριάδης: Τὸ χαμομήλι τῶν Ἀβδήρων

Πλανόδιον - Ιστορίες Μπονζάι

.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

.

Θόδωρος Γρηγοριάδης

 .

Τὸ χαμομήλι τῶν Ἀβδήρων

 .

16-Mi-Magnus_Berrfoetts_saga-Initial-G_MuntheΗΝ ΜΠΕΙ­ΤΕ στὸ θέ­α­τρο, ἔ­χει ὀ­χι­ές», εἶ­πε ὁ βο­σκός. Σή­κω­σε τὴν γκλί­τσα ἀ­πει­λη­τι­κά.

«“Σέρ­νουν”* αὐ­τὴ τὴν ἐ­πο­χή. Ἅ­μα σὲ τυ­λί­ξουν δὲν ξε­φεύ­γεις.»

       Οἱ δύ­ο ἄν­τρες μὲ τοὺς ὁ­ποί­ους συ­νο­μι­λοῦ­σε, χα­μο­γέ­λα­σαν. Εἶ­χαν πε­ρά­σει τὰ τριά­ντα, ἀλ­λὰ δὲν τοὺς ἔ­λει­πε τὸ κέ­φι. Τὸ αὐ­το­κί­νη­το ἀγ­κο­μα­χοῦ­σε στὸν ἀ­νή­φο­ρο τῆς ἀρ­χαί­ας πό­λης. Τὰ χα­λά­σμα­τα ἦ­ταν σκε­πα­σμέ­να ἀ­πὸ κά­θε λο­γῆς χορ­τά­ρια καὶ ἡ εἴ­σο­δος ποὺ ὁ­δη­γοῦ­σε στὸ ἀρ­χαῖ­ο θέ­α­τρο ἦ­ταν πε­σμέ­νη. Μο­σχο­μύ­ρι­ζε ρί­γα­νη καὶ θυ­μά­ρι. Οἱ δυ­ὸ φί­λοι κα­τέ­βη­καν ἀ­πὸ τὸ αὐ­το­κί­νη­το ἀ­να­σαί­νον­τας βα­θιά. Εἶ­χαν και­ρὸ νὰ βρε­θοῦν καὶ ὁ γά­μος τοῦ Ἀ­νέ­στη, κοι­νοῦ τους φί­λου ἀ­πὸ τὸ πα­νε­πι­στή­μιο τοὺς ἔ­σμι­ξε ἀ­νοι­ξι­ά­τι­κα. Κα­τα­πι­έ­στη­καν ἀρ­κε­τὰ στὴν ἐκ­κλη­σί­α ἀ­κού­γον­τας εὐ­χὲς γιὰ τὴν δι­κή τους τύ­χη. Ἀ­πο­χαι­ρέ­τη­σαν τοὺς νι­ό­παν­τρους κι ἔ­τρε­ξαν στὸ ξε­νο­δο­χεὶ­ο νὰ ἀλ­λά­ξουν.

       Ἡ πραγ­μα­τι­κὴ ἐκ­δρο­μὴ ἄρ­χι­ζε με­τὰ τὰ στε­φα­νώ­μα­τα καὶ τὰ κου­φέ­τα. Ἐ­κεῖ πέ­ρα στὴν πα­ρα­λί­α, μὲ τὰ πεῦ­κα καὶ τὰ…

View original post 260 more words


Leave a comment

Ο Ηλίας Πετρόπουλος για τον Κούρτ Τουχόλσκι και την Ενωμένη Ευρώπη

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ: Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ»

Ηλία ΠετρόπoυλουΗ μυθολογία του Βερολίνου, εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1991, ISBN: 960-211-088-0.

Ι

ΚΟΥΡΤ  ΤΟΥΧΟΛΣΚΙ

Ὁ Κούρτ Τουχόλσκι γεννήθηκε το 1890 στό Βερολίνο, στην ξακουστή συνοικία τοῦ Μόαμπιτ. Οἱ γονεῖς του ἤσανε ἐβραῖοι. Ὁ Τουχόλσκι ἔδρασε σαν συγγραφέας σ’ ὅλη την διάρκεια τῆς σημαδιακῆς προχιτλερικῆς ἐποχῆς. Μερικές σειρές ἀπό ἄρθρα του ἔμειναν ἱστορικές, ὅπως τά Militaria (ἐναντίον τῆς στρατιωτικῆς κάστας),ἤ τά κείμενα του για την βαρβαρότητα τῶν γερμανῶν δικαστῶν. Τά ξερά του ποιήματα ἀκόμη τραγουδιούνται στα καμπαρέ.

Ὁ Τουχόλσκι στήν Γερμανία θεωρεῖται ἐφάμιλλος τοῦ Μπρέχτ. Ἦταν αὐτό πού λέμε ἀνήσυχο πνεῦμα. Συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν πρώτων εὐρωπαίων πού ἔνιωσαν ἀμέσως την ἀξία τοῦ Κάφκα, τοῦ Μπρέχτ, τοῦ Τζόις, τοῦ Κιρκεγκάρντ. Μερικούς ἀπ’ αὐτούς τους γνώρισε προσωπικῶς. Ὁ Τουχόλσκι δεν ἔγινε ποτέ μέλος τοῦ Κ.Κ. Γερμανίας, ἀλλά συμπαθοῦσε τους μαρξιστές. Μέ την ἄνοδο τοῦ Χίτλερ στην ἐξουσία, διέφυγε στο ἐξωτερικό,ὅπου πέρασε τά τρία τελευταία χρόνια τῆς ζωῆς του σε ἀπόλυτη…

View original post 366 more words


Leave a comment

Εὐγενία Μακαριάδη: Τὰ δερμάτινα

Πλανόδιον - Ιστορίες Μπονζάι

.

Makariadi,Eygenia-TaDermatina-Eikona-03

.

Εὐ­γε­νί­α Μα­κα­ριά­δη

Τὰ δερ­μά­τι­να

04-MiΕΓΑΛΩΣΑ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΛΗ καὶ φτω­χὴ οἰ­κο­γέ­νεια, για­γιά, παπ­πούς, γο­νεῖς καὶ πέν­τε παι­διά· ὅ­λα ἀ­γό­ρια. Ἐ­γὼ τε­λευ­ταῖ­ος.

            Και­νούρ­γιο ροῦ­χο δὲ φό­ρε­σε σχε­δὸν κα­νέ­νας μας. Οἱ με­γά­λοι ἀ­δελ­φοὶ φο­ροῦ­σαν τὰ ἀ­πο­φό­ρια τοῦ πα­τέ­ρα καὶ οἱ μι­κρό­τε­ροι τῶν με­γα­λυ­τέ­ρων· ἔ­τσι πή­γαι­νε ἡ ἱ­στο­ρί­α καὶ στὰ πα­πού­τσια, ἄλ­λες φο­ρὲς με­γά­λα, ἄλ­λες φο­ρὲς στε­νά, βο­λευ­ό­μα­σταν. Ἀ­πὸ τὰ πα­λιὰ καὶ πα­ρά­ται­ρα ροῦ­χα δὲν εἶ­χα πα­ρά­πο­νο, για­τί ἀ­σου­λού­πω­τα ἦ­ταν ὅ­λα τὰ παι­διὰ τοῦ χω­ριοῦ. Ἀ­πὸ πα­πού­τσια ὅ­μως προ­τι­μοῦ­σα νὰ περ­πα­τά­ω ξυ­πό­λη­τος, πα­ρὰ νὰ φο­ρά­ω τὰ στρα­βο­πα­τη­μέ­να πα­πού­τσια τῶν με­γά­λων. Μέ­χρι ποὺ πῆ­γα σχο­λεῖ­ο. Ἐ­κεῖ ἦ­ταν ὑ­πο­χρε­ω­τι­κὸ νὰ φο­ρᾶ­νε οἱ μα­θη­τὲς πα­πού­τσια.

            Τὰ χρό­νια περ­νοῦ­σαν κι ἐ­γὼ περ­νοῦ­σα ὅ­λους στὸ μπό­ι· κα­νέ­να ροῦ­χο δὲν μοῦ ἔ­κα­νε κι αὐ­τὸ δὲ μὲ πεί­ρα­ζε. Τὸ πρό­βλη­μά μου ἦ­ταν ὅ­τι δὲν εὕ­ρι­σκα πα­πού­τσια στὸ νού­με­ρό μου. Κα­νεὶς στὸ χω­ριὸ δὲ φο­ροῦ­σε πα­πού­τσι πά­νω ἀ­πὸ σα­ράν­τα νού­με­ρο καὶ τὸ δι­κό μου ἦ­ταν σα­ράν­τα τρί­α.

           …

View original post 255 more words


Leave a comment

Ιμπεριαλιστικός τζιχαντισμός ή τζιχαντικός ιμπεριαλισμός;

Avantgarde

Κούρδοι διαδηλωτές στην Ινσταμπούλ Κούρδοι διαδηλωτές στην Ινσταμπούλ

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές συνεχίζονται οι μάχες ανάμεσα στο ισλαμικό κράτος (ΙΚ) και τους Κούρδους μαχητές των Μονάδων Λαϊκής Προστασίας (YPG) για τον έλεγχο της πόλης Κομπάνι που βρίσκεται στα τουρκοσυριακά σύνορα.

Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδιο στην επέλεση του ΙΚ, επέλαση που, κατά τη γνώμη μας, εντάσσεται στην στρατηγική του δυτικού ιμπεριαλισμού και πραγματοποιείται με την ευγενική του χορηγία.

Η προκλητική απραξία της Τουρκίας και η έμμεση-άμεση στήριξή της στους αντιδραστικούς τζιχαντιστές, έχει ήδη πυροδοτήσει εξέγερση στις κουρδικές περιοχές και η απόπειρα καταστολής της από τον τουρκικό στρατό έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες τραυματίες και τουλάχιστον 18 νεκρούς Κούρδους διαδηλωτές.

Μα ποιοι είναι επιτέλους αυτοί οι τζιχαντιστές που επελευνάνουν εδώ και μήνες, αποκεφαλίζουν ομήρους και τροφοδοτούν με -χρήσιμες- εικόνες φρίκης τα δυτικά μέσα ενημέρωσης; Η απάντηση είναι ιδιαίτερα απλή και πρέπει αρχικά να αναζητηθεί στις συριακές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, όσο και αν αυτό χαλάει…

View original post 1,474 more words